ข่าวประชาสัมพันธ์


Smart Safety Zone 4.0 แนวคิดที่มาของรางวัลระดับโลก


วันที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2565


เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ของแต่ละพื้นที่มาป้องกันอาชญากรรม
ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ การควบคุมอาชญากรรมด้วยสภาพแวดล้อม
Smart Safety Zone โครงการของตำรวจไทย ที่คว้ารางวัลในการประชุมสุดยอด ''ตํารวจโลก''
ประเภทการป้องกันอาชญากรรม ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (World Police Summit)